Maintenance, inspection and safety inspection

Konserwacja
Prace konserwacyjne obejmują oprócz wizualnej i akustycznej oceny działania systemu również wszystkie inne czynności niezbędne do utrzymania systemu w pożądanym stanie. SSI SCHÄFER zatrudnia do prowadzenia tych prac doświadczonych i certyfikowanych techników serwisowych. Korzyści dla naszych klientów: 

  • zwiększenie dostępności instalacji poprzez wczesne wykrywanie problemów i zużycia,

  • usuwanie zakłóceń i wprowadzanie niezbędnych ustawień podczas prac konserwacyjnych.

Przeglądy
Przeglądy obejmują oprócz wizualnej i akustycznej oceny działania systemu również wszystkie inne zalecane czynności, niezbędne do utrzymania systemu w pożądanym stanie: 

  • Znajomość stanu aktualnego systemu na podstawie raportu z przeglądu

  • Regularne przeglądy przeprowadzane przez wykwalifikowany personel za stałą stawkę

  • Zwiększenie dostępności systemu poprzez wczesne wykrywanie problemów i zużycia

  • Po zakończeniu przeglądu klient otrzymuje wyczerpujący raport o stanie swojego systemu

Kontrole bezpieczeństwa
Operatorzy systemów działających na terenie Unii Europejskiej są zobowiązani do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli bezpieczeństwa technicznego eksploatowanych systemów zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi, np. normą EN 528.

  • Potwierdzenie prawidłowego działania i skuteczności wszystkich technicznych urządzeń zabezpieczających

  • Optymalizacja kosztów poprzez uniknięcie konieczności organizowania dodatkowych kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne

  • Niższe obciążenia administracyjne i mniejszy wpływ na produkcję poprzez jednoczesne przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa wraz z przeglądami lub pracami konserwacyjnymi

[---Error_NoJavascript---]