Monitorowanie systemów

Systemy naszych klientów monitorujemy z wykorzystaniem wszystkich środków niezbędnych do zapewniania ich prawidłowej eksploatacji i w efekcie sprawnego działania magazynów przez długi czas.

 • Doświadczeni technicy używają specjalnych narzędzi monitorujących podczas prowadzenia zdalnej obsługi technicznej systemu

 • Serwis obejmuje wszystkie środki niezbędne do zapewniania prawidłowej eksploatacji magazynowych systemów informatycznych przez długi czas

 • Zidentyfikowane problemy są eskalowane do odpowiednich działów, które mogą je rozwiązać

 • Szczególnie uważnie monitorowane są obszary istotne dla działania całego systemu:

  • sprzęt,

  • system operacyjny,

  • oprogramowanie użytkowe.

 • Ręczne kontrole prowadzone w regularnych odstępach umożliwiają identyfikację i usuwanie słabości

 • Identyfikacja potencjalnych błędów poprzez długotrwałą obserwację

 • Szybkie reagowanie na systemowe komunikaty o błędach

 • Propozycje rozwiązań oraz dane o wydajności zestawiane i dostarczane w formie miesięcznych raportów

[---Error_NoJavascript---]