Retrofit

Przegląd naszych usług:

 • Obsługa i wsparcie dostępne przez całą dobę (24/7)

 • Dostępność specjalistów

 • Centralna infolinia serwisowa, centralna rejestracja rozmów (w wielu językach), przekierowywanie rozmów do organizacji serwisowych w poszczególnych krajach, globalna obsługa połączeń z użyciem centralnych narzędzi serwisowych, monitorowanie połączeń i zbieranie informacji zwrotnych od klientów, raportowanie połączeń

 • Globalne struktury eskalacji zgłoszeń

 • Gwarantowane czasy reakcji

 • Monitorowanie systemów

 • Przeglądy

 • Konserwacja prewencyjna

 • Kontrole bezpieczeństwa

 • Serwis części zamiennych

 • Usuwanie zakłóceń

 • Portal serwisowy – CMMS

 • Modernizacja/Optymalizacja systemów

 • SSI Resident Maintenance®

 • Szkolenia i certyfikacja

[---Error_NoJavascript---]