Customer Service & Support CSS

Usługi prewencyjne

Optymalna ochrona systemu

Konserwacja prewencyjna jest przeprowadzana przez naszych specjalnie wyszkolonych techników serwisowych za pomocą skomputeryzowanego systemu zarządzania konserwacją (SSI SCHAEFER CMMS).


SSI SCHAEFER CMMS jest elektronicznym portalem serwisowym służącym do efektywnego zarządzania i kontroli prac konserwacyjnych i naprawczych w Państwa systemie. Duże dane są centralnym aspektem Industry 4.0. Za pomocą SSI SCHAEFER CMMS można przechowywać, konsolidować i wizualizować istotne dane w celu wyciągnięcia głębokich wniosków.

Korzyści SSI SCHAEFER CMMS:

 • Procesy bezpapierowe i elektroniczna dokumentacja czynności związanych z utrzymaniem ruchu

 • Ciągły przegląd historii konserwacji systemu

 • Stała dostępność dokumentacji technicznej

 • Zapobieganie problemom poprzez analizę danych długoterminowych

 • Zapobiegawcze planowanie i optymalizacja konserwacji

 • Szczegółowy wykaz zadań konserwacyjnych dla każdego elementu systemu

 • Efektywna organizacja prac konserwacyjnych

 • Lista używanych części zamiennych i wygodna rejestracja poprzez sklep internetowy SSI SCHAEFER w portalu serwisowym

Poza czynnościami konserwacyjnymi, usługi prewencyjne obejmują również inspekcje, inspekcje bezpieczeństwa, monitoring systemu oraz szkolenia dla pracowników. Korzyścią dla użytkownika jest zwiększona dostępność systemu poprzez wczesne wykrywanie usterek i zużycia.

NASZE USŁUGI PREWENCYJNE OBEJMUJĄ

Maintenance Icon.jpg

Czynności konserwacyjne obejmują zarówno ocenę wizualną i akustyczną, jak i wszystkie czynności niezbędne do utrzymania określonego stanu systemu. SSI SCHAEFER przeprowadza konserwację z doświadczonymi i certyfikowanymi technikami serwisowymi. W rezultacie wszelkie niezbędne prace mogą być wykonywane już w trakcie konserwacji.

Inspection Icon.jpg

Nasze inspekcje gwarantują, że są Państwo zawsze wyraźnie poinformowani o stanie Państwa systemu. Wykorzystanie doświadczonych techników serwisowych zapewnia rzetelną ocenę aktualnego stanu całego systemu.

 • Regularne inspekcje przeprowadzane przez wykwalifikowany personel

 • Znajomość aktualnego stanu systemu na podstawie sprawozdania z kontroli

 • Szczegółowe sprawozdanie o stanie systemu

 

Safety Inspection Icon.jpg

Operatorzy w Unii Europejskiej muszą co najmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę
bezpieczeństwa w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa systemu zgodnie z dyrektywami
krajowymi. SSI SCHAEFER przeprowadza te kontrole przy pomocy specjalnie przeszkolonych
techników serwisowych.

 • Dowód, że wszystkie środki ochrony osobistej działają prawidłowo i są skuteczne

 • Redukcja kosztów, ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe kontrole przeprowadzane przez oddzielny organ

 • Mniej ogólnych kosztów administracyjnych i ograniczeń produkcji, ponieważ inspekcja bezpieczeństwa jest przeprowadzana razem z innymi inspekcjami i działaniami konserwacyjnymi

Rack Inspection Icon.jpg

Norma EN 15635 "Zastosowanie i konserwacja urządzeń magazynowych" określa zakres i procedurę kontroli pomieszczeń magazynowych. Oficjalnie certyfikowani inspektorzy systemu regałowego SSI SCHAEFER przeprowadzają inspekcje za pomocą kontroli wizualnej. Wyniki są dokumentowane i wskazywane za pomocą identyfikatora inspekcyjnego. Jeśli konieczne są naprawy, wymiana jest przeprowadzana szybko i przez wykwalifikowanego pracownika.

 

 

 

 

 

Następujące systemy regałowe wymagają kontroli:

 • Regały statyczne

 • Regały paletowe

 • Regały wysięgnikowe

 • Regały wjezdne

 • Regały przejezdne

 • Urządzenia wielopoziomowe

 • Elastyczne stojaki

 • Regały do składowania w kanałach

System Monitoring Icon.jpg

Monitorowanie systemu obejmuje wszystkie środki niezbędne do zapewnienia, że systemy
obliczeniowe w magazynach będą działały przez długi okres czasu. SSI SCHAEFER prowadzi
monitoring za pomocą specjalnego narzędzia i przez wykwalifikowanych techników poprzez zdalny serwis.

 • Ręczna ocena w regularnych odstępach czasu w celu zidentyfikowania i wyeliminowania niedociągnięć

 • Identyfikacja potencjalnych usterek poprzez długoterminową obserwację

 • Szybkie reagowanie na komunikaty o błędach systemowych

 • Przedstawianie propozycji rozwiązań i danych dotyczących wyników w miesięcznym sprawozdaniu

Training Icon.jpg

Twoje obiekty i systemy muszą być prawidłowo użytkowane, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i zapobiec niepotrzebnym przestojom. SSI SCHAEFER oferuje Państwu niezbędne szkolenia bezpośrednio po uruchomieniu i w razie potrzeby. Szkolenie kończy się zawsze certyfikatem.

 • Szkolenie z zakresu konserwacji w miejscu instalacji lub w naszym centrum technologicznym

 • Szkolenie operatorów i administratorów (fakultatywne przekwalifikowanie po zmianie personelu)

 • Wykwalifikowani trenerzy z szeroką wiedzą fachową (dostępną w różnych językach)

 • Platforma edukacyjna online umożliwiająca ciągłe i niezależne szkolenie techników

USŁUGI PREWENCYJNE

Optymalna ochrona systemu

Poza czynnościami konserwacyjnymi, usługi prewencyjne obejmują również inspekcje bezpieczeństwa, monitoring systemu oraz szkolenia dla pracowników. Korzyścią dla użytkownika jest zwiększona dostępność systemu poprzez wczesne wykrywanie usterek i zużycia.

OBSŁUGA KLIENTA I WSPARCIE TECHNICZNE

Customer Service & Support CSS

Obsługa klienta i wsparcie techniczne

Usługi reaktywne

Vertical Lift Module LogiMat® - Montage / Wartung

Obsługa klienta i wsparcie techniczne

Zarządzanie cyklem życia

PLIKI DO POBRANIA

Brochure Customer Service and Support EN

Brochure Customer Service and Support EN

834.2 KB
Do you have questions or remarks?