Dostarczanie danych osobowych

W niektórych przypadkach dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę. Z tego względu koniecznym może się okazać dostarczenie nam Twoich danych osobowych, które będą musiały zostać przez nas przetworzone np. podczas zawierania umowy. Przykładowo będziesz musiał/-a dostarczyć dane osobowe w celu zawarcia umowy. Niezastosowanie się do tego wymogu może skutkować tym, że umowa nie zostanie zawarta.

Możesz skontaktować się z naszymi inspektorami ochrony danych przed dostarczeniem danych osobowych. Wyjaśnią Ci oni, czy w danym przypadku dostarczenie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę i jakie są konsekwencje niezastosowania się do tego wymogu.

[---Error_NoJavascript---]