Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny podawać żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Nie wymagamy podania danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie zbieramy ich i nie przekazujemy stronom trzecim.