Elastyczność i jakość

Dzięki systemowi zaprojektowanemu na zamówienie, Suning odpowiada na trwający boom w handlu wielokanałowym i zaspokaja rosnący popyt w handlu elektronicznym. Chodzi tu o wysoką prędkość przy jednoczesnej jakości i elastyczności dostaw oraz maksymalną ergonomię we wszystkich procesach intralogistycznych. Centrum dystrybucji przechowuje około 20 milionów artykułów i przetwarza je do 1,8 miliona  dziennie. Maksymalna dostępność, bezpieczeństwo i ekonomiczność uzupełniają wymagania stawiane rozwiązaniom logistycznym, aby jeszcze bardziej dynamicznie reagować na rosnące wymagania rynku w obliczu dalszej rozbudowy przedsiębiorstwa.