layout_web_banner_50cl_v2_final.png

50 Inicjatywa Liderów Klimatycznych

Partnerstwo dla zrównoważonych, ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie transportu materiałów.

Jako jedyna firma zajmująca się transportem materiałów, SSI SCHAEFER został zaproszony do udziału w 50 Inicjatywie Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, aby zrealizować 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dowiedz się więcej tutaj!

GoToWebinar

Zebrane dane i podstawa prawna

W celu przeprowadzenia naszych webinarów zbieramy od Państwa następujące dane:

Login / Rejestracja

    Nazwisko, imię
    Adres e-mail
    Firma
    Temat / Zainteresowanie


Realizacja webinaru

    Wypowiedzi ustne
    Odpowiedzi na czacie
    Udział w głosowaniu
    Udział w webinarze
    Zintegrowany kwestionariusz


Nagranie i ewaluacja webinaru

    Nagranie wideo z webinaru


Gromadzimy te dane na podstawie Państwa zgody, Art. 6 (1) lit. a) GDPR, którą mogą Państwo wyrazić w ramach rejestracji na webinarium. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres marketing@ssi-schaefer.com. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Korzystanie z Pardot - procesora danych

Proces zapraszania na nasze webinaria jest obsługiwany za pośrednictwem Pardot, usługi świadczonej przez Salesforce EMEA Limited ("Salesforce"). Nie można wykluczyć przetwarzania danych przez spółki Salesforce i podmioty przetwarzające dane Salesforce poza EOG, w szczególności w USA lub innych krajach, dla których Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z Art. 46 (2) lit. c) GDPR z firmą Salesforce.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salesforce można znaleźć w polityce prywatności Salesforce:
https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

Korzystamy z usług Salesforce jako podmiotu przetwarzającego dane. Przetwarzający dane mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów określonych przez nas, a ponadto są przez nas zobowiązani umową do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez Salesforce w naszym imieniu jest art. 28 GDPR. 28 GDPR.

Korzystanie z GoToWebinar - procesor danych

Do prowadzenia naszych webinarów używamy GoToWebinar, usługi świadczonej przez LogMeIn Ireland Unlimited Company ("LogMeIn"). Nie można wykluczyć przetwarzania danych przez spółki LogMeIn i podmioty przetwarzające dane LogMeIn poza EOG, w szczególności w USA lub innych krajach, dla których Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W związku z tym zawarliśmy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE zgodnie z Art. 46 (2) lit. c) GDPR z LogMeIn.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LogMeIn można znaleźć w polityce prywatności LogMeIn:
https://www.logmein.com/legal/privacy/international

Używamy LogMeIn jako procesora danych. Przetwarzający dane mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów określonych przez nas i są również zobowiązani umową przez nas do traktowania danych wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych przez LogMeIn w naszym imieniu jest Art. 28 GDPR.