Megatrend „Mobilność”: Ruch i ostrożność

Mobilność, oprócz przemieszczania się ludzi, towarów i informacji, oznacza również coraz większą elastyczność mentalną, dotyczącą np. wyboru kariery, kierowania swoim życiem na poszczególnych jego etapach czy podnoszenia swoich kwalifikacji. Przyszłością wielu zawodów jest kształcenie ustawiczne, przy zachowaniu elastyczności mentalnej i związanej z miejscem pobytu, aby pozostać konkurencyjnym względem maszyn i utrzymać dobrze płatną pracę.

Zachodzące zmiany:

  • Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników w globalnym świecie polega w dużej mierze na mobilności. Struktury zglobalizowanych przedsiębiorstw stają się coraz bardziej płynne i funkcjonują na zasadach roju.

  • Od ludzi wymaga się nieustannej mobilności. Dla przykładu: wiedeńskie metro działa przez całą dobę. Oparte na mobilności innowacje i modele biznesowe, takie jak wypożyczalnie samochodów, nabierają tempa. Liczba użytkowników wypożyczalni w Europie wzrośnie z 0,7 mln w 2011 r. do 15 mln w 2020 r.

  • Większa mobilność prowadzi również do większego obciążenia środowiska i wymaga opracowania nowych i zrównoważonych technologii napędowych.

  • Zapotrzebowanie na ojczyznę, stabilność, spokój i bliskość jest przeciwieństwem mobilności. Koordynacja i komunikacja ulegną gwałtownej intensyfikacji, coraz więcej pracowników z różnych lokalizacji będzie wspólnie pracowało nad tymi samymi projektami, ostrożność będzie stanowiła czynnik stabilizujący.

[---Error_NoJavascript---]