Skuteczne wykorzystywanie Big Data

Dane będą odgrywać coraz ważniejszą rolę również w intralogistyce. Nieprzypadkowo pojawia się tu określenie Big Data, ponieważ chodzi o bardzo duże ilości danych dostarczanych przez czujniki wbudowane w maszyny i urządzenia oraz pochodzących z procesów i wielu innych źródeł. W tym właśnie kryje się największa trudność. „Tę wielką ilość generowanych i gromadzonych danych trzeba umieć ogarnąć i rozpoznać, wybrać te dane, które są rzeczywiście ważne i potrzebne” – przyznaje Sven Göhring, główny technolog w firmie KNV Logistik GmbH. „Ma to kluczowe znaczenie w procesie Predictive Maintenance (PdM), czyli predykcyjnego utrzymania ruchu prowadzonego w oparciu o przewidywanie stanu technicznego urządzeń.

Chodzi również o efektywne używanie Big Data. Tradycyjną hierarchię produkcji należy zastąpić pionową i poziomą integracją danych obejmującą wszystkie procesy uczestniczące w produkcji. Oznacza to, że dane mają być wykorzystywane nie tylko na poziomie samej produkcji, ale także w innych obszarach przedsiębiorstwa. Ciągła dostępność wszystkich istotnych danych w czasie rzeczywistym jest kluczowym elementem całej koncepcji Przemysłu 4.0. Wszystkie obszary przedsiębiorstwa czerpią te dane z tego samego źródła.

Zasadniczym wymogiem pozostaje jednak zdolność systemów przedsiębiorstwa do wzajemnej komunikacji i wymiany danych. „Obecnie poszczególne systemy nie są w stanie porozumieć się ze sobą” – podkreśla Buchmann. „Potrzebujemy otwartych interfejsów komunikacyjnych, ponieważ bez ciągłej i pełnej komunikacji maszyn między sobą i z operatorami intralogistyka nie będzie mogła odnieść korzyści, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa”.   

[---Error_NoJavascript---]