Standaryzacja i bezpieczeństwo danych

Ale łączność sieciowa idzie jeszcze dalej. Rainer Buchmann, dyrektor generalny spółki SSI SCHÄFER Automation GmbH, podaje przykład: „Paczka opuszczająca magazyn może nieść ze sobą wszystkie istotne informacje: zawartość, stan, miejsce docelowe, pochodzenie itd. Dane te mogą być tak złożone, że paczka będzie informowała dostawcę już w trakcie załadunku, gdzie ją najlepiej ułożyć, jaką trasą pojechać i gdzie dokładnie ją wyładować”.

To oznacza jednak konieczność wymiany danych w różnych kierunkach ponad granicami poszczególnych przedsiębiorstw. Na drodze ku temu, leży jednak szereg przeszkód. Największe z nich to brak standardów i bezpieczeństwo danych.

„Dane muszą być wymienne między różnymi przedsiębiorstwami w całym łańcuchu wartości” – wyjaśnia Thilo Jörgl, redaktor naczelny specjalistycznego czasopisma Logistik heute. „Dostawcy zamkniętych systemów dla intralogistyki będą musieli zmierzyć się z problemem, który wcześniej sami pomogli stworzyć, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając taką wymianę danych”.

W erze Przemysłu 4.0 standaryzacja systemów jest po prostu konieczna. „Rynek już wkrótce będzie wymuszał stosowanie otwartych standardów” – przekonuje Rainer Buchmann. „Jednak nierozwiązana pozostaje wciąż kwestia bezpieczeństwa danych. Dlatego taki otwarty standard powinien być również uzgodniony i współdzielony z innymi przedsiębiorstwami”.

Zauważalne są już inicjatywy przedsiębiorstw i państw poruszające ten problem. Jeśli zaś chodzi o dane, to nie będą one już przechowywane na wewnątrzfirmowych, silnie zabezpieczonych serwerach, ale będą przetwarzane również w chmurze – kolejnym kluczowym składniku Przemysłu 4.0. 

[---Error_NoJavascript---]