Inspekcja bezpieczeństwa

Operatorzy w Unii Europejskiej muszą co najmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę
bezpieczeństwa w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa systemu zgodnie z dyrektywami
krajowymi. SSI SCHAEFER przeprowadza te kontrole przy pomocy specjalnie przeszkolonych
techników serwisowych.

  • Dowód, że wszystkie środki ochrony osobistej działają prawidłowo i są skuteczne

  • Redukcja kosztów, ponieważ nie są wymagane żadne dodatkowe kontrole przeprowadzane przez oddzielny organ

  • Mniej ogólnych kosztów administracyjnych i ograniczeń produkcji, ponieważ inspekcja bezpieczeństwa jest przeprowadzana razem z innymi inspekcjami i działaniami konserwacyjnymi