layout_web_banner_50cl_v2_final.png

50 Inicjatywa Liderów Klimatycznych

Partnerstwo dla zrównoważonych, ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie transportu materiałów.

Jako jedyna firma zajmująca się transportem materiałów, SSI SCHAEFER został zaproszony do udziału w 50 Inicjatywie Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, aby zrealizować 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dowiedz się więcej tutaj!

Jeden dla wszystkich

Jeszcze przed zakończeniem projektu modernizacji Grupa Coop odnotowała znaczące usprawnienia procesów logistycznych. A to wszystko dzięki zmodernizowanemu rozwiązaniu WMS firmy SSI SCHÄFER. Dzięki zaktualizowanemu oprogramowaniu procesy logistyczne mogą być optymalizowane i dalej rozwijane. Na sukces Schaeferowskiej koncepcji składa się zwiększona przejrzystość, wiarygodna identyfikowalność transakcji oraz znaczne obniżenie kosztów, dzięki zastosowaniu synergii.