Linki

Jeśli korzystasz z zewnętrznych linków podanych na naszej stronie internetowej, to nie podlegają one niniejszej polityce dotyczącej ochrony danych. Udostępniając linki gwarantujemy, że na powiązanych stronach nie dochodzi do naruszeń obowiązującego prawa w chwili opublikowania przez nas linków. Nie mamy jednak wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają regulacji związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi ochrony danych innych dostawców na ich stronach internetowych.