Audyt energetyczny i optymalizacja zużycia energii

Oferujemy również usługę audytu energetycznego zgodnie z normą EN 16247, czyli oceny zużycia energii w całym obiekcie. Ponadto pomagamy stworzyć system zarządzania energią oraz przeprowadzić certyfikację zgodnie z normą ISO 50001. Wszystko to z myślą o pokazaniu klientom możliwości zmniejszenia zużycia energii – i pomocy w wykorzystaniu tych możliwości. W ramach działań optymalizacyjnych pokazujemy wskaźnik zwrotu z inwestycji dla planowanych działań poparty specjalnymi obliczeniami. Następnie w trakcie regularnie przeprowadzanych audytów okresowych kontrolujemy skuteczność wdrożonych środków i pokazujemy uzyskane oszczędności.