Certyfikacja

Szczególną uwagę przykładamy do kwestii zrównoważonego rozwoju nieruchomości i tzw. zielonego budownictwa. Wszystkie związane z tym działania określamy mianem zielonej logistyki. Na życzenie SSI SCHÄFER zapewnia certyfikację budynków zgodnie z uznanymi międzynarodowymi normami dotyczącymi zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Nasi eksperci certyfikują budynki zgodnie ze standardami DGNB, LEED i BREEAM.

W zależności od poziomu zastosowanych rozwiązań technicznych obiekty logistyczne wymagają doprowadzenia odpowiedniego zasilania pozwalającego klimatyzować stanowiska pracy, chłodzić przenośniki podłogowe i inne używane systemy. Wymaga to uwzględnienia w pomieszczeniach miejsca na stacje transformatorowe, centralne lub zdecentralizowane stanowiska ładowania itp. Odpowiednie zaplanowanie systemów zasilania logistyki i obiektu magazynowego pozwala w pewnym zakresie zbilansować koszty energii elektrycznej. Zgodnie z maksymą „tak dużo, ile trzeba – lecz nie więcej, niż trzeba”, systemy ładowania akumulatorów lub energooszczędna technika logistyczna, mogą umożliwić duże oszczędności.

Kompaktowe składowanie towarów, dodatkowo przyczynia się do osiągnięcia tego celu: maksymalne zwiększenie gęstości składania pozwala zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez magazyn (nawet o 40%) lub zwiększyć wydajność operacji magazynowych (nawet o ponad 90%). Wychodzi to naprzeciw potrzebom użytkownika. Zysk w postaci większej ilości składowanych towarów, mniejszych potrzeb w zakresie kubatury budynku czy niższe koszty budowy oraz chłodzenia, równoważą nakłady związane ze stałym zapotrzebowaniem na energię w obiektach magazynowych z regulowaną temperaturą.