Constructions planning and sustainability

Tym samym zapewniamy kompletny pakiet produktów i usług pozwalających dostarczać gotowe rozwiązania logistyczne: od wyboru lokalizacji, przez przygotowanie projektów budowlanych i konstrukcyjnych, po optymalne rozplanowanie zrównoważonych i energooszczędnych instalacji i systemów technicznych.