Dużą rolę odgrywają w całym procesie poniższe czynniki

Celem każdej inwestycji w innowacyjne rozwiązanie logistyczne jest zapewnienie zwrotu z tej inwestycji, a następnie zwiększenie rentowności. Pożądane jest zatem doradztwo zaczynające się od metodycznej analizy bieżącej sytuacji danego przedsiębiorstwa.

  • Zakres planowania

  • Struktura wpływu towarów

  • Struktura zamówień

  • Analiza ABC

  • Analiza zapasów

  • Zmienność sprzedaży

  • Program produkcji

  • Planowanie tras