CERP Rouen: automatyzacja magazynu

Opracowana przez SSI SCHÄFER koncepcja nowego centrum dystrybucyjnego francuskiego dostawcy hurtowego produktów farmaceutycznych CERP Rouen z Irigny pod Lyonem, zapewnia zoptymalizowany przepływ towarów od wprowadzenia ich do magazynu po wysyłkę, umożliwiając sprawne przetwarzanie ok. 16 000 artykułów i 25 000 zamówień dziennie. Kluczowym elementem zapewniającym sprawne pobieranie szybko rotujących produktów do poszczególnych zamówień jest system A-Frame z 18 modułami i 2052 kanałami. Inne elementy rozwiązania: Przenośniki, systemy regałów, ergonomiczne stanowiska przyjmowania towarów, systemy transportowe, oprogramowanie WAMAS®.