Stockmann: rozwiązanie 3D-Matrix Solution® do obsługi towarów płaskich

Dla fińskiej sieci domów towarowych Stockmann opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie pozwalające obsłużyć 55 000  zamówień obejmujących 180 000 pojedynczych artykułów dziennie. Centralnym elementem koncepcji wdrożonej w firmie Stockmann jest wyposażony w automatyczne wózki tramsferowe, magazyn ze 130 500 miejscami na pojemniki składowane w dwóch rzędach. Koncepcja rozwiązania 3D-Matrix Solution® zapewnia firmie Stockmann maksymalną elastyczność i efektywności składowania, buforowania i sekwencjonowania w ramach jednego systemu.