Kompleksowe rozwiązania zapewniające optymalny przepływ materiałów w przemyśle

Nieprzerwana produkcja

Przepływ materiałów w magazynach produkcji wymaga coraz więcej kompleksowych rozwiązań, różnego rodzaju: od manualnych, przez częściowo zautomatyzowane po w pełni automatyczne.

Surowce i materiały produkcyjne są przyjmowane, przechowywane, konfekcjonowane i dostarczane do miejsca produkcji lub stanowiska montażowego w systemie just-in-time lub just-in-sequence. Gotowe produkty należy, często w odpowiedniej sekwencji, doprowadzić do punktu wydania towarów i przygotować do dalszego transportu. Dodatkowo wszystkie produkty muszą przez cały czas, tzn. na każdym etapie łańcucha dostaw, umożliwiać swoją identyfikację.

Rozwiązania oferowane przez SSI SCHAEFER:

Centralną rolę odgrywa w tym wszystkim IT. SSI SCHÄFER tworzy dla swoich klientów odpowiednie rozwiązania na bazie SAP lub naszego własnego oprogramowania – WAMAS®. Oferujemy w ten sposób pełne spektrum usług od zarządzania magazynem po sterowanie przepływem materiałów. Dzięki wizualizacji wskaźników KPI na panelach sterowania, optymalizacja systemu przebiega szybko i wydajnie.

NIEPRZERWANA PRODUKCJA

  • Przemysł samochodowy: specjalne rozwiązania automatyzujące dostawy materiałów do produkcji i montażu w procesach just-in-time i just-in-sequence.

  • Przemysł chemiczny: składowanie substancji niebezpiecznych na paletach i transport w różnych zakresach temperatur, przy zachowaniu zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

  • Przemysł papierniczy: ładunki o dużej masie, duże wolumeny

  • Elektronika: specjalne wymogi dotyczące środowiska

  • Przemysł maszynowy: złożone procesy i skomplikowana organizacja miejsca pracy

Dla centrum logistycznego w Ostrawie w Czechach grupy Brose, piątego na świecie dostawcy komponentów motoryzacyjnych i jednocześnie firmy rodzinnej, firma SSI SCHÄFER stworzyła innowacyjną koncepcję przepływu materiałów zapewniającą dynamiczne i sekwencyjne zaopatrzenie produkcji, wspieraną przez odpowiednio dostosowany system SAP EWM. Inne elementy rozwiązania: regały wysokiego składowania, automatyczne regały składowania części drobnych, przenośniki, roboty, system wagonikowy.

POBIERANIE

Broszura branżowa z rozwiązaniami automatycznymi 2017.

Broszura branżowa z rozwiązaniami automatycznymi 2017.
Omówienie dla każdego sektora. Doświadczenie SSI SCHÄFER: Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji niestandardowych rozwiązań dla naszych klientów.

1.1 MB

JAK MOGĘ CI POMÓC?

[---Error_NoJavascript---]