Industry solutions 4.0

Wyzwania dla intralogistyki

  • Przemysł samochodowy: specjalne rozwiązania automatyzujące dostawy materiałów do produkcji i montażu w procesach just-in-time i just-in-sequence.

  • Przemysł chemiczny: składowanie substancji niebezpiecznych na paletach i transport w różnych zakresach temperatur, przy zachowaniu zgodności z odpowiednimi przepisami i regulacjami.

  • Przemysł papierniczy: ładunki o dużej masie, duże wolumeny

  • Elektronika: specjalne wymogi dotyczące środowiska

  • Przemysł maszynowy: złożone procesy i skomplikowana organizacja miejsca pracy