Megatrend „Globalizacja”: rosnący wpływ na społeczeństwo

Postępująca globalizacja charakteryzuje się coraz większą integracją i internacjonalizacją rynków oraz coraz silniejszym oddziaływaniem na społeczeństwo. Widoczne jest to w sposobie dorastania młodzieży, a także w życiu prywatnym ludzi i budowanych przez nich relacjach.

Zachodzące zmiany:

  • Rosnący eksport i większy udział rynków wschodzących w globalnym handlu i rozwoju gospodarczym. W krajach rozwijających się (BRIC, Next Eleven) oraz w Europie Środkowej i Wschodniej tworzy się nowa klasa średnia.

  • Tradycyjna klasa średnia, w krajach uprzemysłowionych ,kurczy się. Systemy społeczne znajdują się pod coraz większą presją, podczas gdy grupa osób najbardziej bogatych staje się coraz bogatsza.

  • Wszystko, co można zautomatyzować jest analizowane pod kątem wykonalności i opłacalności takiego kroku. Maszyny stopniowo przejmują monotonne i nużące dla człowieka czynności. Zmienia się zakres odpowiedzialności ludzi. Praca staje się lżejsza, wartości przesuwają się z kwestii materialnych ku niematerialnym.

  • W odpowiedzi na rosnącą globalizację następuje wzrost regionalizacji. Produkty regionalne stają się ważnymi czynnikami generowania wartości.

  • Granice między poszczególnymi kulturami ulegają coraz silniejszemu zatarciu.

  • Przepisy i regulacje krajowe, europejskie i wynikające z umów wielostronnych stają się coraz bardziej szczegółowe i jednocześnie konieczne w świecie globalnej konkurencji.