Megatrend „Neo-ekologia”: coś więcej niż ochrona środowiska

Neo-ekologia to w dużej mierze coś więcej niż ochrona przyrody czy przeciwstawianie się wielkiemu przemysłowi. Związane z tym trendem zrównoważony rozwój i efektywność przenikają wszystkie obszary i łączą ekonomię, ekologię i społeczną odpowiedzialność. Coraz więcej konsumentów wybiera „dobre” marki i przedsiębiorstwa, które oferują coś więcej niż tylko produkt, to znaczy obiecują lepsze życie swoim klientom, pracownikom i całemu społeczeństwu.

Zachodzące zmiany:

  • Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa za oczywiste uznają już ochronę środowiska, zapewnianie dobrych warunków pracy i równych szans rozwoju dla wszystkich. Dzięki temu postrzegają się one jako „dobre firmy”, które aktywnie podchodzą do kwestii swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

  • Klienci coraz wyraźniej doceniają etyczne i ekologiczne aspekty produktów i marek, dając temu wyraz w swoich decyzjach zakupowych.

  • Świadoma konsumpcja, widoczna dziś w np. w kulturze picia kawy i herbaty, doborze odzieży czy zakupach innych produktów spożywczych, zastępuje klasyczne dobra luksusowe jako symbol statusu.

  • Przedsiębiorstwa starają się dostosować swoją produkcję do zasad zrównoważonego rozwoju już podczas projektowania swoich produktów i coraz częściej wprowadzają zrównoważony rozwój jako „wartość dodaną” w swoim głównym przekazie reklamowym.