Megatrend „Nowa praca”: klasa kreatywna

Przejście od społeczeństwa przemysłowego do opartego na wiedzy, zorientowanego na wytwarzanie wartości niematerialnych, prowadzi do zmiany struktury przedsiębiorstw i zachowania pracodawców. Pracownicy w branży usługowej, informacyjnej i kreatywnej stają się ważną częścią globalnej gospodarki przyszłości. Procesy, doświadczenia i idee zyskują na znaczeniu. Granice między życiem prywatnym i zawodowym zanikają. Również pracownicy zatrudnieni na stałych stanowiskach dążą do większej niezależności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zachodzące zmiany:

  • Pracownicy sektora wiedzy, samozatrudnieni i osoby dopiero bogacące się tworzą klasę kreatywną. Reprezentanci tej klasy korzystają z życia, cieszą się „nowym luksusem” i są obywatelami świata, którzy jednocześnie czują zobowiązanie wobec własnego regionu.

  • Klasa kreatywna ceni najlepsze usługi, dobre rzemiosło, aktualne technologie, transparentność, trwałość, przyjaźń, doskonalenie siebie i dba o jakość życia. Redefiniuje również pracę, promując elastyczne modele zatrudnienia, większą autonomię i realizację siebie. Życiorys spisany w przyszłości będzie historią ciągłej zmiany zawodów; celem człowieka będzie „życie przez całe życie”.

  • Oczekiwanym standardem będzie praca mobilna, bez stałego miejsca jej wykonywania, dająca najlepsze możliwości do rozwoju własnej kreatywności i zbudowania optymalnej równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Tylko pracodawcy atrakcyjni, oferujący elastyczny czas pracy i urlopy zawodowe, wspierający budowanie równowagi między pracą a domem i dający przy tym ciekawą pracę, będą w stanie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników.