it_material_flow

Megatrendy

Jakie megatrendy można obecnie wyróżnić? W jaki sposób odbiją się one na technologii? Badacze trendów mają różne odpowiedzi na te pytania. Poniżej zestawiliśmy kilka prognoz przygotowanych przez najważniejszych analityków w branży.

MEGATRENDY – OKNO NA ŚWIAT JUTRA

Which megatrends characterize the present?

Świat jest coraz bardziej zorganizowany w formie różnych sieci. Online i offline, każdy a nas utrzymuje szereg powiązań z innymi osobami i nie tylko. Powiązania te są w dużej mierze bardzo luźne, ale już wkrótce wszystkie one będą miały charakter cyfrowy. Inteligentne urządzenia, które łączą i komunikują się ze sobą za pośrednictwem Internetu, będą w coraz większym zakresie obecne w codziennym życiu i w różnych obszarach aktywności zawodowej i prywatnej człowieka. Wszystko powinno być było ze sobą inteligentnie połączone.

Technologie:

 • Digitalizacja  - zamiana wszystkich dokumentów na cyfrowe

 • Internet Rzeczy (IoT) – komunikacja urządzeń między sobą będzie coraz powszechniejsza

 • Big Data – nowa wiedza i modele biznesowe budowane na bazie inteligentnej analizy dużych zbiorów danych

 • E-Commerce i Mobile Commerce – rosnąca konsumpcja wymagająca natychmiastowej dostawy towarów kupowanych przez Internet lub z poziomu urządzeń mobilnych

 • SoLoMo (Social, local, mobile) – konwergencja mobilnych technologii społecznościowych, bazujących na aktualnej lokalizacji

 • Lead Management – zarządzanie pozyskiwaniem nowych klientów stanie się konieczne dla wszystkich przedsiębiorstw

 • Nowe waluty – coraz więcej „walut równoległych” (np. Bitcoin)

Aktualnie zachodzące zmiany:

 • Sektory rynków i całe rynki ulegają połączeniu, powstają nowe ekosystemy biznesowe. Przedsiębiorstwa rozwijają się w kierunku otwartych sieci generujących wartości.

 • Rosnąca indywidualizacja i kultura singli sprawiają, że człowiek szuka kontaktu i nawiązuje relacje z innymi w tymczasowych społecznościach, budowanych wokół pojedynczych tematów. Myślenie społecznościowe i „mentalność klubowa” zyskują na znaczeniu.

 • Łączność i digitalizacja w nierozerwalny sposób postępują razem. Rosnąca digitalizacja wpływa na rozwijanie nowych interfejsów łączności i sposobów obsługi. Rośnie tempo pracy, komunikacji i ogólnego rozwoju międzyludzkiego.

 • Połączenie inteligentnych urządzeń ubieralnych („wearables”) z towarami konsumpcyjnymi i oprogramowaniem prognozującym pozwala przedsiębiorstwom odczytywać potrzeby poszczególnych osób i oferować im produkty i usługi dostosowane do ich indywidualnej sytuacji. Ma to wpływ na wielorakie branże i łańcuchy dostaw.

 • Analogowe procesy generowania wartości, doświadczenia, produkty i usługi są w coraz większym stopniu przenoszone do świata cyfrowego. Następuje gwałtowny rozwój nowych modeli biznesowych. Niemal codziennie na rynek wchodzą nowe startupy społecznościowe. E-handel dynamicznie zwiększa udział w rynku.

 • Relacje międzyludzkie, doradztwo i sprzedaż są w coraz szerszym wymiarze dostępne online. Internetowe sieci i społeczności budowane wokół poszczególnych tematów, będą coraz ważniejsze w kontaktach z klientami.

Postępująca globalizacja charakteryzuje się coraz większą integracją i internacjonalizacją rynków oraz coraz silniejszym oddziaływaniem na społeczeństwo. Widoczne jest to w sposobie dorastania młodzieży, a także w życiu prywatnym ludzi i budowanych przez nich relacjach.

Zachodzące zmiany:

 • Rosnący eksport i większy udział rynków wschodzących w globalnym handlu i rozwoju gospodarczym. W krajach rozwijających się (BRIC, Next Eleven) oraz w Europie Środkowej i Wschodniej tworzy się nowa klasa średnia.

 • Tradycyjna klasa średnia, w krajach uprzemysłowionych ,kurczy się. Systemy społeczne znajdują się pod coraz większą presją, podczas gdy grupa osób najbardziej bogatych staje się coraz bogatsza.

 • Wszystko, co można zautomatyzować jest analizowane pod kątem wykonalności i opłacalności takiego kroku. Maszyny stopniowo przejmują monotonne i nużące dla człowieka czynności. Zmienia się zakres odpowiedzialności ludzi. Praca staje się lżejsza, wartości przesuwają się z kwestii materialnych ku niematerialnym.

 • W odpowiedzi na rosnącą globalizację następuje wzrost regionalizacji. Produkty regionalne stają się ważnymi czynnikami generowania wartości.

 • Granice między poszczególnymi kulturami ulegają coraz silniejszemu zatarciu.

 • Przepisy i regulacje krajowe, europejskie i wynikające z umów wielostronnych stają się coraz bardziej szczegółowe i jednocześnie konieczne w świecie globalnej konkurencji. 

Mobilność, oprócz przemieszczania się ludzi, towarów i informacji, oznacza również coraz większą elastyczność mentalną, dotyczącą np. wyboru kariery, kierowania swoim życiem na poszczególnych jego etapach czy podnoszenia swoich kwalifikacji. Przyszłością wielu zawodów jest kształcenie ustawiczne, przy zachowaniu elastyczności mentalnej i związanej z miejscem pobytu, aby pozostać konkurencyjnym względem maszyn i utrzymać dobrze płatną pracę.

Zachodzące zmiany:

 • Konkurencyjność przedsiębiorstw i pracowników w globalnym świecie polega w dużej mierze na mobilności. Struktury zglobalizowanych przedsiębiorstw stają się coraz bardziej płynne i funkcjonują na zasadach roju.

 • Od ludzi wymaga się nieustannej mobilności. Dla przykładu: wiedeńskie metro działa przez całą dobę. Oparte na mobilności innowacje i modele biznesowe, takie jak wypożyczalnie samochodów, nabierają tempa. Liczba użytkowników wypożyczalni w Europie wzrośnie z 0,7 mln w 2011 r. do 15 mln w 2020 r.

 • Większa mobilność prowadzi również do większego obciążenia środowiska i wymaga opracowania nowych i zrównoważonych technologii napędowych.

 • Zapotrzebowanie na ojczyznę, stabilność, spokój i bliskość jest przeciwieństwem mobilności. Koordynacja i komunikacja ulegną gwałtownej intensyfikacji, coraz więcej pracowników z różnych lokalizacji będzie wspólnie pracowało nad tymi samymi projektami, ostrożność będzie stanowiła czynnik stabilizujący.

Przejście od społeczeństwa przemysłowego do opartego na wiedzy, zorientowanego na wytwarzanie wartości niematerialnych, prowadzi do zmiany struktury przedsiębiorstw i zachowania pracodawców. Pracownicy w branży usługowej, informacyjnej i kreatywnej stają się ważną częścią globalnej gospodarki przyszłości. Procesy, doświadczenia i idee zyskują na znaczeniu. Granice między życiem prywatnym i zawodowym zanikają. Również pracownicy zatrudnieni na stałych stanowiskach dążą do większej niezależności w wykonywaniu swoich obowiązków.

Zachodzące zmiany:

 • Pracownicy sektora wiedzy, samozatrudnieni i osoby dopiero bogacące się tworzą klasę kreatywną. Reprezentanci tej klasy korzystają z życia, cieszą się „nowym luksusem” i są obywatelami świata, którzy jednocześnie czują zobowiązanie wobec własnego regionu.

 • Klasa kreatywna ceni najlepsze usługi, dobre rzemiosło, aktualne technologie, transparentność, trwałość, przyjaźń, doskonalenie siebie i dba o jakość życia. Redefiniuje również pracę, promując elastyczne modele zatrudnienia, większą autonomię i realizację siebie. Życiorys spisany w przyszłości będzie historią ciągłej zmiany zawodów; celem człowieka będzie „życie przez całe życie”.

 • Oczekiwanym standardem będzie praca mobilna, bez stałego miejsca jej wykonywania, dająca najlepsze możliwości do rozwoju własnej kreatywności i zbudowania optymalnej równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Tylko pracodawcy atrakcyjni, oferujący elastyczny czas pracy i urlopy zawodowe, wspierający budowanie równowagi między pracą a domem i dający przy tym ciekawą pracę, będą w stanie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników. 

Neo-ekologia to w dużej mierze coś więcej niż ochrona przyrody czy przeciwstawianie się wielkiemu przemysłowi. Związane z tym trendem zrównoważony rozwój i efektywność przenikają wszystkie obszary i łączą ekonomię, ekologię i społeczną odpowiedzialność. Coraz więcej konsumentów wybiera „dobre” marki i przedsiębiorstwa, które oferują coś więcej niż tylko produkt, to znaczy obiecują lepsze życie swoim klientom, pracownikom i całemu społeczeństwu.

Zachodzące zmiany:

 • Odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa za oczywiste uznają już ochronę środowiska, zapewnianie dobrych warunków pracy i równych szans rozwoju dla wszystkich. Dzięki temu postrzegają się one jako „dobre firmy”, które aktywnie podchodzą do kwestii swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

 • Klienci coraz wyraźniej doceniają etyczne i ekologiczne aspekty produktów i marek, dając temu wyraz w swoich decyzjach zakupowych.

 • Świadoma konsumpcja, widoczna dziś w np. w kulturze picia kawy i herbaty, doborze odzieży czy zakupach innych produktów spożywczych, zastępuje klasyczne dobra luksusowe jako symbol statusu.

 • Przedsiębiorstwa starają się dostosować swoją produkcję do zasad zrównoważonego rozwoju już podczas projektowania swoich produktów i coraz częściej wprowadzają zrównoważony rozwój jako „wartość dodaną” w swoim głównym przekazie reklamowym. 

Już od ponad 100 lat społeczeństwo jest kształtowane przez dążenie ludzi do autonomii i samookreślania się oraz upadek klasycznych modeli hierarchicznych. Ludzie budują i pokazują swoją tożsamość i osobowość poprzez konsumpcję oraz poszukiwanie i nawiązywanie nowych relacji. Ważne decyzje życiowe są odsuwane na później, aby jak najdłużej utrzymać przed sobą możliwie wiele otwartych opcji.

Technologie:

 • Fabbing – indywidualne, samodzielne tworzenie produktów z użyciem drukarek 3D

 • Szybka produkcja – zastosowanie profesjonalnych drukarek 3D do wytwarzania produktów zindywidualizowanych 

Zachodzące zmiany:

 • Tradycyjne wzorce życiowe zmieniają się w wyniku potrzeby prowadzenia samodzielnego i „prawdziwego” życia oraz chęci samorealizacji. Zmiana miejsca pracy, zamieszkania, partnera – życiorysy to coraz częściej zbiór zakończeń i nowych początków.

 • Ludzie wykorzystują Internet jako platformę do autoprezentacji i publikowania treści osobistych. Powstaje coraz więcej stron typu „zrób to sam”, które podkreślają chęć posiadania indywidualnie zaprojektowanych i wykonanych przedmiotów codziennego użytku.

 • Swobodnie dobierane grupy przynależności, np. przyjaciół czy społeczności związanych danym tematem, zastępują tradycyjne rodziny.

 • Potencjał komercyjny leży w rozwoju spersonalizowanych produktów i usług na bazie koncepcji modułowych.

Jak mogę Ci pomóc?