layout_web_banner_50cl_v2_final.png

50 Inicjatywa Liderów Klimatycznych

Partnerstwo dla zrównoważonych, ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie transportu materiałów.

Jako jedyna firma zajmująca się transportem materiałów, SSI SCHAEFER został zaproszony do udziału w 50 Inicjatywie Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, aby zrealizować 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dowiedz się więcej tutaj!

Możliwości kontaktu

Ze względu na przepisy ustawowe nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt i bezpośrednią komunikację z nami. Obejmują one adres mailowy i, w odpowiednich przypadkach, formularz kontaktowy. Przetwarzanie informacji użytkownika w tym zakresie jest zgodne z art. 6 (1) b RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będą automatycznie przechowywane. Informacje przekazane przez Ciebie dobrowolnie będą przechowywane w celach realizacji Twojego zlecenia lub skontaktowania się z Tobą. Następnie dane te zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przekazywane stronom trzecim