Możliwości kontaktu

Ze względu na przepisy ustawowe nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki elektroniczny kontakt i bezpośrednią komunikację z nami. Obejmują one adres mailowy i, w odpowiednich przypadkach, formularz kontaktowy. Przetwarzanie informacji użytkownika w tym zakresie jest zgodne z art. 6 (1) b RODO.

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe będą automatycznie przechowywane. Informacje przekazane przez Ciebie dobrowolnie będą przechowywane w celach realizacji Twojego zlecenia lub skontaktowania się z Tobą. Następnie dane te zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą przekazywane stronom trzecim