Monitorowanie systemu

Monitorowanie systemu obejmuje wszystkie środki niezbędne do zapewnienia, że systemy
obliczeniowe w magazynach będą działały przez długi okres czasu. SSI SCHAEFER prowadzi
monitoring za pomocą specjalnego narzędzia i przez wykwalifikowanych techników poprzez zdalny serwis.

  • Ręczna ocena w regularnych odstępach czasu w celu zidentyfikowania i wyeliminowania niedociągnięć

  • Identyfikacja potencjalnych usterek poprzez długoterminową obserwację

  • Szybkie reagowanie na komunikaty o błędach systemowych

  • Przedstawianie propozycji rozwiązań i danych dotyczących wyników w miesięcznym sprawozdaniu