Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna w zakresie RODO, przepisów związanych z ochroną danych w krajach UE i innych przepisów o ochronie danych:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co KG
Fritz SCHÄFER Str. 20
57290 Neunkirchen
E-mail: datenschutzbeauftragter@ssi-schaefer.com