Okres przechowywania danych

Dane osobowe zostaną usunięte po upłynięciu ustawowego okresu przechowywania danych, jeśli nie będą już one potrzebne do zrealizowania lub zainicjowania umowy.