Całkowita przejrzystość w podejmowaniu racjonalnych decyzji

Nasz specjalny pakiet WAMAS® Lighthouse pokazuje mierzy i analizuje puls pracującego systemu logistycznego, aby na tej podstawie podejmować skuteczne decyzje. Centralna platforma informacyjna wizualizuje cały system logistyczny wraz z przepływem materiałów, analizuje kluczowe wskaźniki jego wydajności oraz zapewnia szerokie możliwości monitorowania i sterowania jego pracą. Panele sterowania, które można elastycznie dostosowywać do różnych grup użytkowników, łączą dane techniczne i logistyczne z danymi operacyjnymi, sprawnie współpracując przy tym z systemami już istniejącymi w firmie.

[---Error_NoJavascript---]