Kompleksowa platforma logistyczna

E-handel oraz wynikające z tego przejście od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy, przyczyniają się do znacznych wzrostów, powodując jednak duże zmiany. Ich skutkiem jest zindywidualizowana produkcja, a także coraz większe oczekiwania klientów i coraz krótsze cykle życia produktu.  Tempo zmian dotyczących produktów, stale rośnie. Mniejsze, ale częstsze, indywidualne zamówienia klientów, stanowią wyzwanie dla intralogistyki.

W celu dostosowania się do nowych warunków rynkowych, niezbędna jest kompleksowa platforma logistyczna. Powinna on obejmować wszystkie kanały dystrybucji i umożliwiać zintegrowane planowanie, dysponowanie i sterowanie logistyką w uniwersalnym systemie zarządzania magazynem.

[---Error_NoJavascript---]