Funkcjonalności systemu SAP zapewniane przez SSI SAP Solutions:

  • Realizacja łańcucha dostaw w SAP EWM: zarządzanie i sterowanie kompletnym łańcuchem dostaw od dostawców przez magazyn po klienta końcowego, w tym obsługa zwrotów

  • Zarządzanie magazynem w SAP EWM: zintegrowane zarządzanie magazynem manualnym i automatycznym z bezpośrednim połączeniem z systemem SAP ERP lub innymi systemami z rodziny SAP

  • Zarządzanie i sterowanie kompleksowym magazynem w SAP EWM: w magazynach zarówno manualnych, jak i wysoko zautomatyzowanych system SAP EWM zapewnia optymalizację przepływów materiałów oraz zarządzanie i sterowanie nimi

  • Sterowanie przepływami materiałów w SAP EWM: sterowanie złożonymi przepływami materiałów w nowoczesnych automatycznych manualnych magazynach wysokiego składowania, magazynach ze składowaniem kanałowym oraz systemach kompletacji

  • Zarządzanie zasobami w SAP EWM: optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów w nowoczesnym magazynie i najszybsza możliwa realizacja zamówień to założenia

  • Wdrożenie zarządzania placem: zarządzanie placem w systemie EWM na etapach poprzedzających procesy intralogistyczne oraz następujących po nich pozwala optymalnie spełniać wymagania nowoczesnego łańcucha dostaw i unikać wąskich gardeł w dostawie lub transporcie

  • Okna dialogowe SAP w interfejsie UI5 i aplikacja FIORI: nowoczesne technologie, takie jak okna dialogowe w UI5 i aplikacja FIORI, powiązane z procesem logistycznym, poprawiają przejrzystość i ułatwiają zapewnienie wysokiej jakości danych dla łańcucha dostaw

  • Połączenie systemu EWM z platformą S/4HANA: integracja procesów logistycznych w postaci scentralizowanej lub zdecentralizowanej instancji w S4/HANA

  • Połączone doradztwo w zakresie procesów i systemu SAP: nasi konsultanci logistyczni udzielają wszelkich niezbędnych porad, korzystając ze swojego bogatego doświadczenia zdobytego w realizacji wielu projektów związanych z systemem SAP EWM

  • Szerokie kompetencje w zakresie kompleksowych rozwiązań logistycznych: wieloletnie doświadczenie pozwala nam kompleksowo wspierać naszych klientów w spełnianiu nowych wymogów logistycznych, modernizowaniu systemów oraz migracjach do nowych rozwiązań

[---Error_NoJavascript---]