Kluczowe funkcje systemu WAMAS®

 • Przyjęcie towarów

 • Składowanie

 • Kompletacja

 • Wydawanie towarów

 • Usługi o wartości dodanej

 • Cross-docking

 • Zarządzanie zapasami

 • Inwentaryzacja

 • Kontrola przepływu materiałów

 • Monitorowanie towarów

 • Intuicyjne komunikowanie się z operatorami stanowisk pracy za pomocą okien dialogowych

 • Instrukcje podczas procesu kompletacji wysyłane do terminali przenośnych i głosowych

 • Unicode i wielojęzyczność

 • Strefy czasowe, lokalna data i godzina oraz formaty liczb

 • Widoki procesów magazynowych w czasie rzeczywistym

 • Raportowanie i planowanie

[---Error_NoJavascript---]