WAMAS® GO! w szczegółach

 • Szybki zwrot z inwestycji

 • Niskie koszty obsługi technicznej

 • Trwałe oszczędności

 • Wysokie bezpieczeństwo inwestycji

 • Regularnie publikowane nowe wersje

 • Sprawdzona architektura serwerowa

 • Całodobowe wsparcie na całym świecie

 • Najnowocześniejsze koncepcje zwiększające łatwość użytkowania

 • Stała dostępność

 • Otwartość, aby umożliwić przyszłe zmiany

 • Intuicyjne widoki przepływów materiałów

 • Wskaźniki wydajności i panele sterowania