it_material_flow

Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw

Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw, czyli kompleksowe podejście do całego łańcucha dostaw

Celem działu zajmującego się rozwiązaniami dla dużych przedsiębiorstw w SSI SCHÄFER jest stworzenie możliwości kompleksowego zarządzania logistyką na styku magazynu, transportu i zasobów. Nieco upraszczając, oznacza to umożliwienie kompleksowego i trwałego spełniania życzeń naszych klientów.

Rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw SSI SCHÄFER zakładają przejście od logistyki sterowanej przez oprogramowanie i intralogistyki opartej na indywidualnych systemach zapewniających działanie łańcucha dostaw w sieci, do kompleksowej platformy logistycznej.  Łączy ona wszystkie kanały dystrybucji i umożliwia planowanie, dysponowanie i sterowanie logistyką w środowisku elastycznego systemu zarządzania magazynem.

Czy chcesz: 

  • obniżyć koszty kapitałowe?

  • zredukować koszty jednostkowe?

  • poprawić czasy realizacji zadań? 

Klient zawsze w centrum

Nasza firma towarzyszy swoim klientom przez cały proces zmian, zapewniając kompleksowe doradztwo na każdym ich etapie. Opieramy się przy tym na szerokiej wiedzy i doświadczeniu z zakresu logistyki i procesów biznesowych pochodzących z pomyślnej realizacji wielu innych projektów. Aby zapewnić przy tym efektywną komunikację, zawsze mówimy w języku klienta.

Celem firmy SSI SCHÄFER jest zapewnienie kompleksowej platformy logistycznej dla wszystkich kanałów dystrybucji oraz związanego z tym zintegrowanego planowania, dysponowania i sterowania logistyką w wielu kanałach w środowisku elastycznego systemu zarządzania magazynem.

ENTREPRISE SOLUTIONS FOR YOUR SUPPLY CHAIN

E-handel oraz wynikające z tego przejście od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy, przyczyniają się do znacznych wzrostów, powodując jednak duże zmiany. Ich skutkiem jest zindywidualizowana produkcja, a także coraz większe oczekiwania klientów i coraz krótsze cykle życia produktu.  Tempo zmian dotyczących produktów, stale rośnie. Mniejsze, ale częstsze, indywidualne zamówienia klientów, stanowią wyzwanie dla intralogistyki.

W celu dostosowania się do nowych warunków rynkowych, niezbędna jest kompleksowa platforma logistyczna. Powinna on obejmować wszystkie kanały dystrybucji i umożliwiać zintegrowane planowanie, dysponowanie i sterowanie logistyką w uniwersalnym systemie zarządzania magazynem.

Oprogramowanie logistyczne odgrywa w procesach zmian strategiczną rolę. Łączy w jedną sieć wszystkie przepływy materiałów i procesy. Z tego względu, użytkownikom potrzeba nie tyle pojedynczych modułów oprogramowania, ile całościowych rozwiązań systemowych odpowiadających na konkretne wymagania.

Zmiana zakresu zadań logistyki i wzrost złożoności operacji pociąga za sobą większą konieczność koordynacji wykonywania poszczególnych procesów składowych.

Niezbędny jest nadrzędny system do optymalizacji i kontroli wszystkich przepływów oraz towarów w łańcuchu dostaw, zapewniający przejrzystość wszystkich ruchów towarów i ich księgowania.

Wszystkie zlecenia, dane podstawowe i zasoby oraz zmiany zasobów, realizacje operacji oraz statusy wszystkich uczestników muszą być ze sobą powiązane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, łańcuchem dostaw można sterować aktywnie i w pełnym zakresie. To wszystko oznacza, że oprogramowanie logistyczne należy traktować jako rozwiązanie kompletne. Z jednej strony móc używać systemu z największą wydajnością, a z drugiej – wykluczyć możliwe problemy z komunikacją między poszczególnymi składnikami.

SSI SCHÄFER wyróżnia się na rynku jako producent oprogramowania WAMAS®, które udostępniane w formie gotowych do użycia wersji,  z nawiązką spełnia wszystkie te wymagania. Nasze oprogramowanie logistyczne WAMAS® zapewnia pionową integrację wszystkich elementów intralogistyki, stanowiąc dla klienta całościowy system o dużej wydajności i szerokich możliwościach. 

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

The perfect answer to all logistics demands.

WAMAS®

Using WAMAS® – THE logistics software – SSI SCHAEFER designs you a more efficient warehouse, from warehouse management and right through to the control system, regardless of whether a manual or highly complex automated logistics system is concerned.

In addition to highly advanced processes, WAMAS® is the perfect answer to all logistics demands, providing a comprehensive portfolio of features ranging from warehouse management to transparent monitoring and control functions, as well as interfaces to the broadest range of ERP systems.

The functionalities of the WAMAS® logistics software are not confined to storing and administering goods: WAMAS® manages and controls all of the processes involved in intralogistics. Executing jobs efficiently and flexibly, optimizing goods movements and resources, and providing and analyzing logistics KPIs are only a few of the functionalities offered by the extensive WAMAS® portfolio.

HP Dreamwarehouse Software_signet.jpg

WAMAS®

SAP EWM implemented by IT experts: customized and from a single source

SAP EWM

IT Control Center

Wskaźniki wydajności i panele sterowania

Software Solutions for your logistics

Oprogramowanie do automatyzacji

Brak dostępnych elementów

POBIERANIE

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business.

Image IT Brochure. High performance, scalable software for your business. Intelligent solutions for the intralogistics challenges of today and tomorrow.

854.9 KB

Sektor rynkowy broszura Automatyzacja 2017 DE. Ekspertyza dla każdego sektora.

Sektor rynkowy broszura automatyzacja 2017 niemiecki. Ekspertyza dla każdego sektora. Kompetencje SSI SCHÄFER : specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie w produkcji rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

1.3 MB
Jak mogę Ci pomóc?