Strategiczne znaczenie oprogramowania logistycznego

Oprogramowanie logistyczne odgrywa w procesach zmian strategiczną rolę. Łączy w jedną sieć wszystkie przepływy materiałów i procesy. Z tego względu, użytkownikom potrzeba nie tyle pojedynczych modułów oprogramowania, ile całościowych rozwiązań systemowych odpowiadających na konkretne wymagania.

Zmiana zakresu zadań logistyki i wzrost złożoności operacji pociąga za sobą większą konieczność koordynacji wykonywania poszczególnych procesów składowych.

Niezbędny jest nadrzędny system do optymalizacji i kontroli wszystkich przepływów oraz towarów w łańcuchu dostaw, zapewniający przejrzystość wszystkich ruchów towarów i ich księgowania.

Wszystkie zlecenia, dane podstawowe i zasoby oraz zmiany zasobów, realizacje operacji oraz statusy wszystkich uczestników muszą być ze sobą powiązane w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, łańcuchem dostaw można sterować aktywnie i w pełnym zakresie. To wszystko oznacza, że oprogramowanie logistyczne należy traktować jako rozwiązanie kompletne. Z jednej strony móc używać systemu z największą wydajnością, a z drugiej – wykluczyć możliwe problemy z komunikacją między poszczególnymi składnikami.

SSI SCHÄFER wyróżnia się na rynku jako producent oprogramowania WAMAS®, które udostępniane w formie gotowych do użycia wersji,  z nawiązką spełnia wszystkie te wymagania. Nasze oprogramowanie logistyczne WAMAS® zapewnia pionową integrację wszystkich elementów intralogistyki, stanowiąc dla klienta całościowy system o dużej wydajności i szerokich możliwościach. 

[---Error_NoJavascript---]