WAMAS® Lighthouse zapewnia wzrost produktywności i jakości

  • Szybkie diagnozowanie błędów

  • Redukcja ilości błędów

  • Unikanie przestojów systemu

  • Poprawa niezawodności, dostępności i efektywności

WAMAS® Lighthouse to skalowalna aplikacja webowa działająca na urządzeniach różnych typów, w tym na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych. Serwer aplikacji WAMAS® Lighthouse jest niezależny od platformy, ma niskie wymagania sprzętowe i działa w różnych systemach operacyjnych. 

[---Error_NoJavascript---]