layout_web_banner_50cl_v2_final.png

50 Inicjatywa Liderów Klimatycznych

Partnerstwo dla zrównoważonych, ekonomicznych i przyszłościowych rozwiązań w zakresie transportu materiałów.

Jako jedyna firma zajmująca się transportem materiałów, SSI SCHAEFER został zaproszony do udziału w 50 Inicjatywie Liderów Zrównoważonego Rozwoju i Klimatu, aby zrealizować 17 Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Dowiedz się więcej tutaj!

Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli udzieliłeś/-aś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO. Jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania lub zainicjowania umowy, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO. W niektórych przypadkach np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych może ciążyć na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych może mieć miejsce w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej. W takiej wyjątkowej sytuacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 d RODO. Wreszcie działania związane z przetwarzaniem danych mogą opierać się również na art. 6 ust. 1 f RODO. Sytuacja taka ma miejsce, gdy przetwarzanie odbywa się w celu ochrony słusznych interesów naszej firmy lub strony trzeciej pod warunkiem, że Twoje interesy, fundamentalne prawa i wolności nie przeważają. Taki słuszny interes może zostać zaakceptowany, jeśli jesteś naszym klientem. Jeśli przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 f RODO, nasz słuszny interes to wynik naszych działań biznesowych.