Bezobsługowe systemy transportowe

Bezobsługowe systemy transportowe: wydajne, elastyczne, skalowalne

Logistyka to kluczowy aspekt czwartej rewolucji przemysłowej, mocno wpisujący się koncepcję przemysłu 4.0. Inteligentne, bezobsługowe systemy transportowe firmy SSI SCHÄFER stanowią jeden z przykładów technologii, które zorientowane są na wyzwania przyszłościowe stawiane intralogistyce już dziś. 

Bezobsługowe systemy transportowe to ważny element oferty rozwiązań w pełni zautomatyzowanych systemów intralogistycznych. Flota bezobsługowych systemów transportowych SSI SCHÄFER obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań do obsługi nośników dużych i małych ładunków, dzięki którym możliwe jest łatwe łączenie różnych obszarów magazynów, które można indywidualnie dostosowywać do wymagań i elastycznie rozbudowywać. Korzyści dla klienta to: znaczne obniżenie kosztów operacyjnych oraz większa wydajność logistyki magazynu.

Bezobsługowe systemy transportowe – rewolucja w logistyce przepływów materiałów w magazynach

SSI SCHÄFER to światowy lider i ekspert w dziedzinie automatyzacji magazynu. Rozwijając bezobsługowe systemy transportowe, wprowadzamy innowacje w celu zoptymalizowania przepływów materiałów. W związku z tym, oferujemy szeroką paletę systemów bezobsługowych do różnych zastosowań. System WEASEL®  jest przeznaczony do transportu małych nośników ładunków, takich jak pojemniki i kartony, na ograniczonej przestrzeni. Większe pojazdy bezobsługowe, wyposażone w podnośnik widłowy lub elementy przenośników, zapewniają elastyczność, umożliwiając transport, składowanie i komisjonowanie z użyciem palet i kontenerów rolkowych.

Systemy bezobsługowe można w bardzo elastyczny sposób integrować w systemach magazynowych zorganizowanych w dowolny sposób: od prostych zastosowań transportowych w modelach „towar do człowieka” po pełną automatyzację w zintegrowanych systemach całościowych – SSI SCHÄFER zawsze ma optymalne rozwiązanie intralogistyczne.

Układy sterowania pojazdami bezobsługowymi wykorzystują technologie optyczne, laserowe lub oparte na innych sensorach i gwarantują nawet stuprocentową niezawodność dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Ponadto pojazdy bezobsługowe są w pełni kompatybilne z akumulatorami litowymi 2Lite firmy SSI SCHÄFER, dzięki czemu wydajne systemy logistyczne są dostępne do pracy przez całą dobę.

Sterowanie i optymalizacja wszystkich zadań transportowych zapewniane są przez kontroler floty, do którego trafiają zamówienia z dowolnego systemu zarządzania magazynem. Idealną kontrolę nad logistyką zapewnia oprogramowanie oferowane przez SSI SCHÄFER.

AGV TRANSPORT SYSTEMS

Intelligent and efficient material flow for future-oriented intralogistics.

Auto-guided transport systems

Auto-guided transport systems become an integral part of the solution portfolio for fully-automated intralogistics systems. The AGV fleet from
SSI SCHAEFER features a diverse range of solutions for large and small load carriers that are capable of creating a logistics network, encompassing various warehouse and working areas.

OPTYMALNA PALETA PRODUKTÓW I KORZYŚCI

Optymalna paleta produktów pozwalająca tworzyć kompletne indywidualne rozwiązania

Dużym atutem naszego portfolio systemów bezobsługowych jest zdolność do tworzenia kompleksowych zindywidualizowanych rozwiązań na bazie ustandaryzowanych typów pojazdów:

System bezobsługowych pojazdów 2Move® służy do transportu ładunków między różnymi stanowiskami zdawania towarów, natomiast system 2Stack® zapewnia automatyczną obsługę palet każdego rodzaju w magazynach i środowiskach produkcyjnych. System bezobsługowych pojazdów 2Store® nadaje się do obsługi palet z ciężkimi ładunkami w dużych ilościach, natomiast system 2Pick® ułatwia komisjonowanie w modelu „człowiek do towaru” poprzez przewożenie akcesoriów do pobierania towarów. Wysoka jakość, doskonała niezawodność oraz innowacyjność naszej floty pojazdów zapewniły systemowi WEASEL® wyróżnienie branżową nagrodą IFOY Award w 2016 r.

 • Elastyczna i skalowalna automatyzacja wewnątrzzakładowych przepływów materiałów

 • Trwała redukcja czasu cyklu

 • Niski koszt inwestycji i eksploatacji

 • Wymagane niewielkie konstrukcyjne zmiany infrastrukturalne

 • Redukcja kosztów następczych (minimalizacja uszkodzeń powstałych w transporcie i liczby błędnych dostaw)

 • Optymalne dostosowanie do dynamicznych wymogów rynkowych w logistyce

 • Indywidualne komponowanie własnej floty pojazdów bezobsługowych

 • Najwyższa elastyczność komisjonowania w magazynie

 • Bezpieczny i pewny transport różnych towarów i nośników ładunków

 • Łatwość integracji i niewielkie wymagania wobec infrastruktury (również IT)

 • Lepsza ergonomia i optymalne przepływy materiałów

 • Większe bezpieczeństwo operacyjne i poprawa warunków pracy

 • Możliwość stosowania systemów w wymagających warunkach środowiskowych (systemy głębokiego mrożenia lub obszary niebezpieczne)

 • Innowacyjny system wykorzystania energii (automatyczne i szybkie ładowanie)

 • Najwyższa elastyczność w zakresie możliwości dostosowania i rozbudowy systemu

POBIERANIE

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

867.0 KB
Automated guided WEASEL®

AGV WEASEL®

Automated guided Vehicle 2Pick pp

2Pick®

AGV 2Stack

2Stack®

Automated Guided Vehicle 2Store

2Store®

Automated guided vehicles

2Move®

Brak dostępnych elementów

JAK MOGĘ CI POMÓC?