Automated guided WEASEL®

Bezobsługowy system transportowy WEASEL®

Bezobsługowy system transportowy WEASEL® firmy SSI SCHÄFER to idealne rozwiązanie do automatyzacji zadań transportowych w istniejących systemach magazynowych. Pojazdy WEASEL® zapewniają elastyczny i bardzo wydajny transport pojemników i kartonów, a nawet towarów podwieszanych. Oczywiście z systemu WEASEL® można korzystać również poza magazynem, np. w ramach zaopatrzenia produkcji.

Ładowanie pojazdów transportowych może przebiegać manualnie, półautomatycznie lub w pełni automatycznie,. W opcji manualnej pracownicy przygotowują towar do załadunku. W wersji półautomatyczne odstawiany jest na specjalny stół z którego następuje automatyczne pobranie. Jeszcze wydajniej przebiega załadunek z systemu przenośnikowego. Tam może znajdować się wiele pojemników (buforowanych), które następnie są rozdzielane między dostępne pojazdy transportowe w jednym dynamicznym procesie. Kontroler całej floty wysyła wybrany pojazd WEASEL® do odpowiedniego stanowiska. Nośniki ładunków są przyjmowane  przez pojazdy WEASEL®. Mogą także automatycznie odbierać towary z pojazdów WEASEL® i przekazywać je dalej do kolejnych linii transportowych.

WEASEL® AUTO-GUIDED TRANSPORT SYSTEM

Flexible and highly efficient.

AGV WEASEL®

Auto-guided transport systems become an integral part of the solution portfolio for fully-automated intralogistics systems.

NAGRADZANA TECHNOLOGIA

"Best of 2016” industry prize along with the IFOY Award in the Intralogistics Solutions” category.

IFOY Award WEASEL®

IFOY Award WEASEL

W 2016 r. nasz bezobsługowy system transportowy WEASEL® zdobył dwa wyróżnienia: branżową nagrodę „Best of 2016” oraz nagrodę IFOY Award w kategorii „Rozwiązania intralogistyczne. Efektywność kosztowa, zaawansowana technologia oraz niskie oddziaływanie na środowisko tego rozwiązania pokazują, że nagrody te były w pełni zasłużone.

AUTOMATED GUIDED VEHICLE WEASEL® IN FASHION LOGISTICS

Fashion logistics service provider, NextLevel Logistik GmbH, relies on a fleet of automated guided vehicles WEASEL® for its internal goods transport. From bins and boxes to trays or miscellaneous products of various sizes (up to 35 kg), the barrier-free WEASEL® handles practically every transport task.

WEASEL® IN ACTION

For the automation of internal transports on its production site Bachmann Forming AG relies to an IFOY Award 2016 winning solution with automated guided vehicles WEASEL® from SSI SCHAEFER. The project was realized within 5 weeks only - and paid for itself within a few months.

NAVIGATION AND BENEFITS

Bezobsługowy system transportowy WEASEL®: elastyczny transport pojemników, kartonów i produktów podwieszanych

W przeciwieństwie do innych bezobsługowych, systemów transportowych WEASEL® jest pozbawiony kosztownych sensorów i skomplikowanych systemów sterowania. Pojazdy WEASEL® poruszają się po specjalnych liniach, których układanie przebiega szybko i prosto i które można elastycznie dostosowywać do aktualnych potrzeb. W trakcie jazdy pojazdy WEASEL® osiągają prędkość 1 m/s i są w stanie pokonywać odcinki o nachyleniu do 20%.

System WEASEL® jest elastyczny, skalowalny i można go w prosty sposób zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami logistycznymi. Instalacja standardowego oprogramowania sterującego również przebiega szybko i łatwo. Oprogramowanie umożliwia bezproblemowe skalowanie systemu w odpowiedzi na szybko zachodzące zmiany operacyjne. Zlecenia transportowe są generowane przez ręczne naciśnięcie przycisku systemu radiowego (rozwiązanie samodzielne), przez systemy zewnętrzne takie jak maszyny produkcyjne wyposażone w sterowniki PLC lub przez system zarządzania przepływami materiałów. Kontroler floty zarządza zleceniami, przydzielając je do poszczególnych pojazdów.

Za zasilanie odpowiadają bezobsługowe akumulatory, które można podłączać ręcznie do stacji ładowania lub które mogą ładować się automatycznie przez kontakt z podłożem. Na jednym naładowaniu akumulatorów pojazd WEASEL® może działać do 16 godzin.

 • Bezpieczny dla produktów i pewny transport pojemników, kartonów i produktów podwieszanych (do 35 kg)

 • Zwrot z inwestycji w ciągu niespełna roku

 • Nietworzące barier rozwiązanie transportowe potrzebujące minimum miejsca

 • Sekwencjonowanie transportowanych towarów przy minimum wysiłku

 • Obsługa okresów szczytowego obciążenia pracą przy minimum wysiłku

 • Prosta skalowalność

 • Różne zabudowy pojazdów zapewniające wysoki poziom ergonomii

 • Bezpieczeństwo dla personelu bez konieczności stosowania dużej ilości czujników

 • Duża elastyczność dostosowywania i rozbudowy systemu

 • Nieskomplikowana integracja z już istniejącymi systemami

 • Proste włączanie w wewnątrzzakładowe systemy przepływu materiałów

POBIERANIE

Brochure WEASEL EN

Brochure WEASEL EN

867.0 KB
Jak mogę Ci pomóc?