Dopracowana nawigacja

W przeciwieństwie do innych bezobsługowych, systemów transportowych WEASEL® jest pozbawiony kosztownych sensorów i skomplikowanych systemów sterowania. Pojazdy WEASEL® poruszają się po specjalnych liniach, których układanie przebiega szybko i prosto i które można elastycznie dostosowywać do aktualnych potrzeb. W trakcie jazdy pojazdy WEASEL® osiągają prędkość 1 m/s i są w stanie pokonywać odcinki o nachyleniu do 20%.

System WEASEL® jest elastyczny, skalowalny i można go w prosty sposób zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami logistycznymi. Instalacja standardowego oprogramowania sterującego również przebiega szybko i łatwo. Oprogramowanie umożliwia bezproblemowe skalowanie systemu w odpowiedzi na szybko zachodzące zmiany operacyjne. Zlecenia transportowe są generowane przez ręczne naciśnięcie przycisku systemu radiowego (rozwiązanie samodzielne), przez systemy zewnętrzne takie jak maszyny produkcyjne wyposażone w sterowniki PLC lub przez system zarządzania przepływami materiałów. Kontroler floty zarządza zleceniami, przydzielając je do poszczególnych pojazdów.

Za zasilanie odpowiadają bezobsługowe akumulatory, które można podłączać ręcznie do stacji ładowania lub które mogą ładować się automatycznie przez kontakt z podłożem. Na jednym naładowaniu akumulatorów pojazd WEASEL® może działać do 16 godzin.

[---Error_NoJavascript---]