Przegląd korzyści

 • Bezpieczny dla produktów i pewny transport pojemników, kartonów i produktów podwieszanych (do 35 kg)

 • Zwrot z inwestycji w ciągu niespełna roku

 • Nietworzące barier rozwiązanie transportowe potrzebujące minimum miejsca

 • Sekwencjonowanie transportowanych towarów przy minimum wysiłku

 • Obsługa okresów szczytowego obciążenia pracą przy minimum wysiłku

 • Prosta skalowalność

 • Różne zabudowy pojazdów zapewniające wysoki poziom ergonomii

 • Bezpieczeństwo dla personelu bez konieczności stosowania dużej ilości czujników

 • Duża elastyczność dostosowywania i rozbudowy systemu

 • Nieskomplikowana integracja z już istniejącymi systemami

 • Proste włączanie w wewnątrzzakładowe systemy przepływu materiałów

[---Error_NoJavascript---]