Przegląd korzyści

  • Zautomatyzowana obsługa ciężkich ładunków (ciężkie palety, bębny, zwoje lub skrzynie)

  • Elastyczna i skalowalna automatyzacja wewnątrzzakładowych przepływów materiałów

  • Optymalne dostosowanie do dynamicznych wymogów rynkowych

  • Łatwość integracji i niewielkie wymagania wobec infrastruktury (również informatycznej)

  • Najwyższa elastyczność w zakresie możliwości dostosowania i rozbudowy systemu

  • Pewne powiązanie ze sobą różnych obszarów roboczych

  • Wysoka dostępność 

[---Error_NoJavascript---]