Większa wydajność i elastyczność dzięki systemom bezobsługowym

 • Elastyczna i skalowalna automatyzacja wewnątrzzakładowych przepływów materiałów

 • Trwała redukcja czasu cyklu

 • Niski koszt inwestycji i eksploatacji

 • Wymagane niewielkie konstrukcyjne zmiany infrastrukturalne

 • Redukcja kosztów następczych (minimalizacja uszkodzeń powstałych w transporcie i liczby błędnych dostaw)

 • Optymalne dostosowanie do dynamicznych wymogów rynkowych w logistyce

 • Indywidualne komponowanie własnej floty pojazdów bezobsługowych

 • Najwyższa elastyczność komisjonowania w magazynie

 • Bezpieczny i pewny transport różnych towarów i nośników ładunków

 • Łatwość integracji i niewielkie wymagania wobec infrastruktury (również IT)

 • Lepsza ergonomia i optymalne przepływy materiałów

 • Większe bezpieczeństwo operacyjne i poprawa warunków pracy

 • Możliwość stosowania systemów w wymagających warunkach środowiskowych (systemy głębokiego mrożenia lub obszary niebezpieczne)

 • Innowacyjny system wykorzystania energii (automatyczne i szybkie ładowanie)

 • Najwyższa elastyczność w zakresie możliwości dostosowania i rozbudowy systemu

[---Error_NoJavascript---]