Adresowanie

Adresowanie polega na dołożeniu karty adresowej do przegródki na adres pojemnika transportowego. W ramach tej operacji następuje wydrukowanie karty adresowej i otwarcie odpowiedniej przegródki w pojemniku. System usuwa starą kartę adresową i wprowadza nową. Następnie porówywane są kody kreskowe na pojemniku i nowej karcie adresowej. Dalej transportowane są tylko te pojemniki, które zostały prawidłowo zaadresowane. Wszystkie przypadki niezgodności i błędy trafiają do ręcznej kontroli.

  • W pełni automatyczne wyjęcie starej i wprowadzenie nowej karty adresowej przez jedno urządzenie

  • Możliwość obsługi przez jedno urządzenie pojemników o dwóch różnych wysokościach

  • Możliwość korzystania z drukarek różnych producentów

  • Możliwość dostosowania do indywidualnych pojemników klienta

Dzięki wysokiej kompatybilności naszych produktów, urządzenia te mogą stanowić uzupełnienie niemal wszystkich znanych systemów przenośnikowych. Modułowa budowa i duża dostępność podzespołów konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniają łatwość obsługi technicznej.

[---Error_NoJavascript---]