Paper handling systems and container handling systems

Depaletyzacja i paletyzacja

Depaletyzacja i paletyzacja: wydajna i elastyczna obsługa towarów z użyciem robotów

Wprowadzane regulacje prawne definiują coraz wyższe wymagania wobec stanowisk roboczych kompletacji zamówień [Link: Kompletacja], czego efektem jest zwiększenie liczby rozwiązań, w których główną rolę odgrywają roboty.

Automatyczne systemy do paletyzacji i depaletyzacji to ekonomiczne rozwiązania pozwalające realizować w pełni zautomatyzowane łańcuchy procesów i jednocześnie zapewniające stałą wydajność niezależnie od warunków zewnętrznych. Dla klienta to bezsprzeczna korzyść w postaci doskonale dopasowanych do siebie elementów systemu i wysokiej wydajności. Od nośników towaru przez przenośniki, aż do w pełni automatycznych systemów magazynowych – SSI SCHÄFER oferuje wydajne i kompleksowe rozwiązania dostępne w całości z jednego źródła.

Automatyczne rozwiązania do paletyzacji i depaletyzacji oferowane przez SSI SCHÄFER wyróżniają się wysoką dynamiką i bezpieczeństwem działania niezależnie od rozmiarów i masy produktów oraz warunków otoczenia.

WYSOKA DYNAMIKA I BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA

Roboty to istotny element systemu Schäfer Case Picking (SCP). Używane są do depaletyzacji artykułów ułożonych warstwami. Kombinacja trzech metod chwytania produktów, czyli multi-chwytaka próżniowego, komory próżniowej i chwytaka mechanicznego, zapewnia wysoką dynamikę depaletyzacji i bezpieczeństwo działania, przy jednoczesnej pełnej ochronie produktu. Roboty umożliwiają także formowanie palet z ładunkami niejednorodnymi dla dostaw do odbiorców indywidualnych.

SSI SCHÄFER dysponuje szeroką ofertą różnych systemów do depaletyzacji i paletyzacji bazujących na robotach, które można indywidualnie dostosowywać do wymogów poszczególnych branż:

Sprzedaż detaliczna: paletyzacja warstwowa (układanie z warstw produktów)

Napoje: paletyzacja kartonów, paletyzacja w słupkach

Sprzedaż detaliczna, branża motoryzacyjna, logistyka kontraktowa: paletyzacja pojemników

Branża motoryzacyjna: depaletyzacja pojemników  

We wszystkich aspektach paletyzacji i depaletyzacji parametry poszczególnych czynności można indywidualnie dostosować do konkretnych wymogów klienta. W zależności od organizacji magazynu oznacza to możliwość zastosowania robotów przegubowych lub bramowych.

Ponadto zautomatyzowane procesy pozwalają w płynny sposób przechodzić do zintegrowanych rozwiązań systemowych.

Jednakże pełna automatyzacja nie jest rozwiązaniem idealnym dla wszystkich bez wyjątku. Dlatego też oferujemy rozwiązania, w których stopień automatyzacji i zaawansowania technicznego rośnie w miarę rozwoju prowadzonej działalności. Ponieważ zastosowanie technologii i automatyzacji musi być efektem uzasadnionej decyzji, oferujemy użytkownikom również szerokie spektrum elastycznych, ergonomicznych i innowacyjnych rozwiązań częściowo zautomatyzowanych oraz systemów stanowisk pracy.

W obszarach, w których różnorodność asortymentu lub konkretne procesy wciąż wymagają interwencji człowieka, udana optymalizacja interfejsu człowiek-maszyna zależy specjalistycznej analizy wszystkich wykonywanych czynności oraz warunków brzegowych. Procesy robocze i środowisko pracy muszą umożliwiać elastyczne dostosowywanie do poszczególnych pracowników, aby w rezultacie, zmniejszyć poziom obciążeń fizycznych.

  • Szerokie spektrum manualnych, częściowo zautomatyzowanych i w pełni automatycznych rozwiązań do depaletyzacji i paletyzacji

  • Wysokie bezpieczeństwo działania, duża dynamika i imponująca efektywność kosztowa

  • Bezpieczna obsługa produktów

  • Ergonomiczne i elastyczne systemy stanowisk pracy

  • Indywidualne rozwiązania, dostosowane optymalnie do wymogów klienta

  • Stała wydajność: niezależnie od rozmiarów i masy produktów, czasu pracy, warunków roboczych czy wymogów ergonomicznych

Jak mogę Ci pomóc?