Indywidualne rozwiązania

We wszystkich aspektach paletyzacji i depaletyzacji parametry poszczególnych czynności można indywidualnie dostosować do konkretnych wymogów klienta. W zależności od organizacji magazynu oznacza to możliwość zastosowania robotów przegubowych lub bramowych.

Ponadto zautomatyzowane procesy pozwalają w płynny sposób przechodzić do zintegrowanych rozwiązań systemowych.

Jednakże pełna automatyzacja nie jest rozwiązaniem idealnym dla wszystkich bez wyjątku. Dlatego też oferujemy rozwiązania, w których stopień automatyzacji i zaawansowania technicznego rośnie w miarę rozwoju prowadzonej działalności. Ponieważ zastosowanie technologii i automatyzacji musi być efektem uzasadnionej decyzji, oferujemy użytkownikom również szerokie spektrum elastycznych, ergonomicznych i innowacyjnych rozwiązań częściowo zautomatyzowanych oraz systemów stanowisk pracy.

W obszarach, w których różnorodność asortymentu lub konkretne procesy wciąż wymagają interwencji człowieka, udana optymalizacja interfejsu człowiek-maszyna zależy specjalistycznej analizy wszystkich wykonywanych czynności oraz warunków brzegowych. Procesy robocze i środowisko pracy muszą umożliwiać elastyczne dostosowywanie do poszczególnych pracowników, aby w rezultacie, zmniejszyć poziom obciążeń fizycznych.

[---Error_NoJavascript---]