Przegląd korzyści

  • Szerokie spektrum manualnych, częściowo zautomatyzowanych i w pełni automatycznych rozwiązań do depaletyzacji i paletyzacji

  • Wysokie bezpieczeństwo działania, duża dynamika i imponująca efektywność kosztowa

  • Bezpieczna obsługa produktów

  • Ergonomiczne i elastyczne systemy stanowisk pracy

  • Indywidualne rozwiązania, dostosowane optymalnie do wymogów klienta

  • Stała wydajność: niezależnie od rozmiarów i masy produktów, czasu pracy, warunków roboczych czy wymogów ergonomicznych

[---Error_NoJavascript---]