Batch Pick’n Scan Sorter

Schäfer Scan Machines

Schäfer Scan Machines – rozwiązania do zautomatyzowanych procesów komisjonowania

Komisjonowanie produktów wrażliwych musi umożliwiać ich identyfikację i przebiegać bezbłędnie. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w sektorze opieki zdrowotnej i kosmetyków. Istotna jest także zdolność monitorowania numerów partii i seryjnych. SSI SCHÄFER oferuje przedsiębiorstwom zmagającym się z takimi wyzwaniami szereg rozwiązań automatyzujących pracę, które można w łatwy sposób zintegrować z już używanymi systemami.

Linia produktów Schäfer Scan Machines (SSM) obejmuje trzy rozwiązania do identyfikacji produktów i precyzyjnego komisjonowania towarów o masie do 1 kg: 

  • SSI Order Verifier: do automatycznej weryfikacji i dokumentacji zamówień klienta

  • Batch Pick ’n’ Scan Sorter: do skanowania i sortowania zamówień

  • A-Frame z odczytem danych pojedynczych artykułów (skaner Scan Machine wbudowany w urządzenie A-Frame): do w pełni automatycznej rejestracji i komisjonowania produktów

Urządzenia Schäfer Scan Machines wykorzystują technologię inteligentnej obróbki obrazów. Skaner „ogląda” produkt z sześciu stron i odczytuje wykryte kody kreskowe 1D i 2D, na podstawie których identyfikuje i następnie dokumentuje dany artykuł przy prędkości jego transportowania wynoszącej do 2 m/s.

Przegląd korzyści:

  • Bezbłędne komisjonowanie z możliwością identyfikacji produktów

  • Rejestracja numeru partii lub serii

  • Łatwa integracja z już istniejącymi systemami

  • Zastosowanie głównie w sektorze ochrony zdrowia i kosmetycznym

SSI Order Verifier

SSI Order Verifier

Batch Pick’n Scan Sorter

Batch Pick ’n Scan Sorter

A-Frame Picking System

A-Frame

Brak dostępnych elementów

Jak mogę Ci pomóc?